Oficjalna Mapa Programu - SSTG

Przejdź do treści
Sladek Sky Technology GROUP - Polska  | Oficjalna mapa Programu
Oficjalna Mapa
Programu Połączonych Projektów WE WANT i sklep21*

*Program przewiduje połączenie wielu projektów w celu realizacji celu nadrzędnego. Celem nadrzędnym jest uszczelnienie w praktyce polskiego rynku FMCG. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem projektów wiodących. Projektami wiodącymi są: WE WANT oraz sklep21
Definicja
UszczelnienieFMCG.pl >>>
W tym miejscu możesz dowiedzieć się, na czym polega koncepcja ograniczenia odpływu z Polski, pieniądza pochodzącego z handlu
Projekty wiodące
WEWANT.pl >>>
W tym miejscu organizujemy ogólnonarodowe głosowanie, którego zadaniem jest pobudzenie polskich firm do połączenia się
sklep21.pl >>>
W tym miejscu łączymy pierwsze sto tysięcy firm w jeden największy polski sklep, zbudowany wyłącznie z polskich przedsiębiorstw
LE/23/08/2022/19/12
Wszelkie treści niniejszej witryny objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska
1994-2023r
Wróć do spisu treści