Od autora - SSTG

Przejdź do treści
Sladek Sky Technology GROUP - Polska | Od autora
Ustalmy, gdzie jesteśmy
Jeśli to czytasz, to znaczy, że interesuje Cię w jaki sposób my, Polacy możemy wspólnym, zaplanowanym i zorganizowanym działaniem, skierować w stronę polskich firm strumień pieniądza pochodzący z naszych zakupów i w ten sposób stać się krajem stabilnym, szanowanym i szczęśliwym.
Ustalmy precyzyjnie, gdzie jesteśmy
Po pierwsze - jeśli to czytasz, to film Głos z piwnicy nie jest jeszcze opublikowany, ale jego premiera zbliża się wielkimi krokami.
Po drugie - twierdzenie, że kupowaniem możemy zbudować Polskę od nowa, na pewno Cię ciekawi. Jest to nowy pomysł i dlatego osoby takie jak Ty, chcą wiedzieć więcej zarówno o koncepcji uszczelnienia granic Polski przed odpływem pieniądza z handlu, jak też o autorze tej koncepcji.
Po trzecie - jest już napisany rozdział szósty Przygody życia - Okradani, czyli ... można już głosować.
Po czwarte - chcesz wiedzieć, czego spodziewać się po tekście, który masz właśnie przeczytać.

Początek wyjaśnień
Przygoda życia, to tytuł pierwszego rozdziału na liście rozdziałów w zakładce Projekty, na stronie SSTG.pl. W ten sposób zakładka Projekty jest spisem treści.
Przygoda życia, to tytuł pierwszego rozdziału, ale też tytuł całego Projektu. Projekt ten łączy wszystkie rozdziały w jedną pracę, którą w przyszłości chciałbym wydać w formie książki. Chodzi o to, że czytanie ze strony internetowej wymaga sprzętu, dostępu do sieci i nadwyrężania oczu. Książka jest przyjemniejsza w czytaniu. Jest też czymś namacalnym, materialnym. Czymś, czego nie można zniszczyć usuwając dane z serwera.
Dzieląc tekst na rozdziały dotyczące konkretnych wydarzeń lub koncepcji i umieszczając je precyzyjnie w czasie, z jednej strony udostępniam czytelnikowi tę konkretną informację, której szuka, a z drugiej sugeruję przeczytanie całości. W ten sposób masz wybór. Możesz przeczytać albo całość, albo tylko to co Cię interesuje.
Temat, który tu poruszam, jest tak poważny, że w mojej ocenie i nie tylko mojej nie ma poważniejszego. Nie znaczy to jednak, że jest on ciekawy. Ciekawym będzie dopiero wtedy, gdy uda mi się ująć go w ramy sensacji. Co raczej trudne nie będzie, ponieważ samo życie ułożyło tak sensacyjny scenariusz, że wystarczy go tylko rzetelnie opisać. Projekt Przygoda życia powstał właśnie po to, by ten element sensacyjności mógł ujrzeć światło dzienne.
Jak już pisałem, masz wybór. Możesz wybrać osobny projekt do przeczytania, a możesz przeczytać całość. Jeśli chcesz przeczytać całość, wykorzystaj klawisze, które umieściłem poniżej każdego z tekstów. W ten sposób rozpoczynając czytanie rozdziałem pierwszym, klawisze pokierują Cię do kolejnego rozdziału lub wstecz dokładnie tak, jak to ma miejsce przy przewracaniu kartek książki.

Jaki jest cel projektu Przygoda życia
Jeśli ma mi się udać się to, o czym opowiadam w filmie Głos z piwnicy, czyli skutecznie zjednoczyć Polaków wokół koncepcji ograniczenia odpływu z Polski tego pieniądza, który zawarty jest w marży wszystkiego, co kupujemy w sklepach, to potrzeba mi tylko jednego. Skutecznego poinformowania nas, wszystkich o tym, że koncepcja taka powstała i na czym polega. W jaki sposób zamierzam dotrzeć do Polaków z tak ważnym komunikatem? Oczywiście nie inaczej jak słowami. Słowami w każdej postaci. Innego sposobu przekazywania informacji, jak na razie nikt przecież nie wymyślił.
Gdy w 1999 roku rozmawiałem z Profesorem Religą, dyskutowaliśmy telefonicznie o tym, jak pomóc Andrzejowi Olechowskiemu w walce z Aleksandrem Kwaśniewskim o fotel Prezydenta RP. Byłem wtedy przekonany, że skoro takie nazwisko, jak Religa oficjalnie popiera w spotach telewizyjnych Andrzeja Olechowskiego, to moja bierna postawa powinna przerodzić się w czynną. Starałem się pomóc. Dać z siebie to, co wydawało mi się, że umiem robić dobrze. Przekonywać innych do tego, w co sam głęboko wierzę. Uważałem, że Andrzej Olechowski nie jest przekonujący w swoich wypowiedziach, że po prostu używa złych słów, że powinien robić to inaczej, że słowa te powinny płynąć z serca i wtedy ludzie będą chcieli na Niego głosować, że chyba ktoś Mu źle doradza. Zapytałem, czy takie "sercowe" podejście do sprawy ma sens.
Profesor Religa (oczywiście pomiędzy operacjami, czyli naprawdę zajęty), wysłuchał mnie cierpliwie i na koniec poprosił o jakiś przykład. Gdy przedstawiłem dwa, odpowiedział. Cytuję. "To jest genialne. Proszę nie mieć wątpliwości i tam pojechać." Oczywiście pojechałem i jedynym efektem, była wymiana paru zdań z jakąś miłą Panią, reprezentującą Pana Andrzeja, która poinformowała mnie, że moja pomoc jest zbyteczna. Poczułem się, jak powinienem się poczuć, czyli jak natręt, ale ... nie popełniłem grzechu zaniechania.
Dzisiaj dawno zapomniałem o negatywnych uczuciach związanych z tamtym wydarzeniem. Dzisiaj pamiętam tylko o tym, że układanie słów w zdania po prostu mi wychodzi, a ktoś kto jest dla mnie autorytetem, wyraźnie to potwierdził. Dzisiaj wiem, że będąc w posiadaniu koncepcji, która jest Polakom po prostu potrzebna, nie wolno mi popełnić grzechu zaniechania. Nie wolno mi milczeć. Od pięciu lat nie milczę i wyczekując na dogodny moment jej wdrożenia, rozmawiam z każdym, kogo spotkam pytając, co zrobi, gdy odbudowa polskiego handlu rozpocznie się oficjalnie. Wyobraź sobie, że dokładnie sto procent z tych osób, którym zdołałem w szczegółach wyjaśnić, na czym koncepcja ta polega, zadeklarowało poparcie dla tego pomysłu w ogólnonarodowym głosowaniu. Sto procent poparcia to dobry wynik, ale przecież rozmawiać z każdym, kto mieszka w Polsce, możliwym nie jest. Trwałoby to setki lat. Nie mamy tyle czasu.
Projekt Przygoda życia jest kolejnym kanałem, którym staram się dotrzeć do Polaków. Kolejnym brakiem milczenia. Opisując w projekcie tym drogę, jaką przeszedłem od początku kariery zawodowej, aż do stworzenia koncepcji uszczelnienia rynku FMCG, masz okazję mnie poznać. Czy to pomoże uszczelnić granice Polski przed odpływem tego pieniądza, który zawarty jest w marży wszystkiego, co kupujemy w sklepach, by tylko o to mi chodzi? Jestem przekonany, że na pewno, ale to, czy tak rzeczywiście się stanie, oczywiście zależy od Ciebie.
LE/21/03/2023/16/00
Wszelkie treści niniejszej witryny objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska
1994-2023r
Wróć do spisu treści