O naszej firmie - SSTG

Przejdź do treści
O naszej firmie

Jesteśmy grupą firm działających w obszarach B2B & B2C z tradycjami sięgającymi roku 1994.
Obecnie realizujemy wyłącznie koncepcje własne w oparciu o własne metodologie.
Tworzymy marki, budujemy sieci, konstruujemy modele biznesowe, projektujemy aplikacje, opracowujemy cykle postępowań.
Tworzymy narzędzia analityczne do weryfikacji prawidłowości postępowania w oparciu o zdobyte doświadczenie.
Zastrzegamy wzory użytkowe i przemysłowe, uczestniczymy w tworzeniu patentów.
Pośredniczymy w transakcjach zakupu lub zbycia praw autorskich. Tworzymy nowe wartości rynkowe popularnie zwane innowacjami.
Jesteśmy twórcą koncepcji uszczelnienia rynku FMCG w Polsce.


Sladek Sky Technology GROUP, to kilka rodzinnych działalności prowadzonych przez lata. To aktywność wielu marek i kilku firm z jedną nadrzędną zasadą:

Zawsze wzajemnie wspieramy się w tym, co robimy


Wybrane osoby zapraszam do współpracy
Dyrektor Generalny Sladek Sky Technology GROUP - Polska
Sławomir Sladek
Wszelkie treści niniejszej witryny objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2022r nr 90 poz. 2509).
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska
1994-2024r
Wróć do spisu treści