O naszej firmie - SSTG

Przejdź do treści
Sladek Sky Technology GROUP - Polska | O naszej firmie
O nas

Jesteśmy grupą firm działających w obszarach B2B & B2C z tradycjami sięgającymi roku 1994
Obecnie realizujemy wyłącznie koncepcje własne w oparciu o własne metodologie
Tworzymy marki, budujemy sieci, konstruujemy modele biznesowe, projektujemy aplikacje, opracowujemy cykle postępowań
Tworzymy narzędzia analityczne do weryfikacji prawidłowości postępowania w oparciu o zdobyte doświadczenie
Zastrzegamy wzory użytkowe i przemysłowe
Uczestniczymy w tworzeniu patentów
Pośredniczymy w transakcjach zakupu lub zbycia praw autorskich. Tworzymy nowe wartości rynkowe popularnie zwane innowacjami. Jesteśmy twórcą koncepcji uszczelnienia rynku FMCG w Polsce


Sladek Sky Technology GROUP, to kilka rodzinnych działalności prowadzonych przez lata. To aktywność wielu marek i kilku firm z jedną nadrzędną zasadą:

Zawsze wzajemnie wspieramy się w tym, co robimy
LE/09/01/2023/21/34
Wszelkie treści niniejszej witryny objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
© Copyright Sladek Sky Technology GROUP - Polska
1994-2023r
Wróć do spisu treści